top of page

Fòmasyon konstriksyon- (8-9 semèn)

Kote: Pou detèmine

Jou/lè: Lendi ak mèkredi 5:30pm-9:30pm

Kondisyon: 18 an, Diplòm Lekòl Segondè oswa HSED oswa travay pou yon HSED  

Deskripsyon klas la: Yo prevwa ke Indiana gen plis pase 140,000 ouvri travay nan konstriksyon nan ane 2026. Pwogram BY (Build Yourself Program) fòme aplikan yo pou yo prepare epi gen konfyans pou yon karyè nan konstriksyon. Pwogram nan itilize Kourikoulòm debaz NCCER la: 80 èdtan nan kou ki se yon konbinezon de aprantisaj fleksib nan salklas ak verifikasyon pèfòmans sou plas. Aplikan ki konplete avèk siksè pwogram nan ta resevwa NCCER Core Credential (ki gen ladann fòmasyon nan sekirite debaz, matematik konstriksyon, zouti men ak elektrik, desen konstriksyon, gréement debaz ak ladrès kominikasyon) ak sètifikasyon OSHA 10. Elèv ki nan pwogram nou an pral byen enfòme sou chemen pou tout aspè konstriksyon yo epi yo pral konekte ak anplwayè yo ak sant fòmasyon ki pral ba yo yon chemen pou yon karyè nan konstriksyon. Anplwayè konstriksyon patisipe nan chak sesyon klas epi elèv yo ka patisipe nan yon evènman anbochaj nan fen pwogram nan.

Voye m plis enfòmasyon!

Mèsi! Mesaj voye.

Tanpri pèmèt 24 a 48 èdtan pou yon repons. 

builders-building-construction-159306.jp
bottom of page