top of page
DSC_3516_edited_edited_edited.jpg
DSC_3516_edited.jpg
DSC_3516_edited_edited.jpg
DSC_3516_edited_edited_edited.jpg
DSC_3516_edited_edited_edited.jpg

Klas Akizisyon Lang Angle yo ofri ansèyman pou moun ki pa pale angle natif natal, bay elèv yo ladrès ki nesesè pou amelyore kapasite yo pou yo li, ekri, tande, ak pale.  Elèv yo kapab enskri nan klas aswè oswa lajounen epi yo ba yo aksè a opòtinite aprantisaj sou Entènèt anplis ansèyman nan salklas pa yon pwofesè ki gen lisans.  Klas yo ouvri pou tout granmoun, kèlkeswa nivo angle.

KLAS LANG ANGLE

English Language Classes
Register for ELL

ENSKRI POU KLAS LANG ANGLE

If you are interested in becoming a student or you are a previous student who would like to return to class, please complete an online registration and come to one of the upcoming orientations.  If assistance is needed to register call 317-259-5275.  

REGISTRATION

ORIENTATION

Date
Time
-
Date
Time
July 11th
9:00 AM
July 18th
9:45 AM
July 15th
9:00 AM
July 23rd
9:45 AM
July 16th
7:30 PM
July 24th
5:30 PM
July 25th
9:00 AM
July 30th
9:45 AM
ELL Orientation Schedule

Classes are scheduled to begin the week of August 5, 2024

1.

Aplike pou pwogram.

2.

Vini nan admisyon ou te chwazi sou enskripsyon ou nan Northview Middle School. 8401 Westfield Blvd. Indianapolis, nan 46240

3.

Rive 10 minit bonè pou w pran.  Si w rive an reta, yo ka mande w pou w enskri pou pwochen konsomasyon an. 

4.

Apre tès la, y ap ba w yon klas epi w ap ba w dat kòmansman w ak enfòmasyon sou klas la.

  • Si oupi pito klas la pa disponib, y ap ajoute w nan yon lis datant epi yo pral kontakte w yon fwa yon plas vin disponib.

5.

Ale nan klas nan dat kòmansman an.

  • The online registration form will be turned off once all spots are filled.  This will happen very quickly. 

  • Please only complete a registration if you are able to attend the date and time listed for orientation.  

  • We CANNOT adjust or reschedule appointments.

  • A confirmation email will be sent after you complete your registration. 

  • Children are not permitted at intakes or classes.

ELL Class Schedule

PROGRAME POU KLAS LANG ANGLE

ELL Locations
Northview Middle School
8401 Westfield Blvd, Indianapolis, IN 46240 
Lendi ak Mèkredi 9:30 AM-1:00 PM
Madi ak Jedi 9:30 AM-1:00 PM
Madi ak Jedi 1:30 PM-4:30 PM
Lendi ak Mèkredi 5:30 PM-9:00 PM
Madi ak Jedi 5:30 PM-9:00 PM
Ivy Tech
2725 North Illinois St., Indianapolis, IN 46208
Lendi ak Mèkredi 9:30 AM-1:00 PM
St Monica Catholic Church
6131 Michigan Rd, Indianapolis, IN 46228
Madi ak Jedi 9:00 am-12:00 pm
Noblesville First United Methodist Church
2051 Monument St, Noblesville, IN 46060
Lendi/Madi/Jedi 9:15 am-11:30am
Noblesville Community Schools

1775 Field Dr, Noblesville, IN 46060


Lendi ak Mèkredi  5:30 pm-9:00 pm
Pike Freshman Center
6801 Zionsville Rd. Indianapolis, IN 46268
Madi ak Jedi  5:30 pm-9:00 pm
Northwest Middle School
5525 W 34th St, Indianapolis, IN 46224
Lendi ak Mèkredi 5:30 pm-9:00 pm
Faith Church
9125 N College Ave, Indianapolis, IN 46240
Lendi ak Mèkredi 9:30 am-1:00 pm
 
Empty Classroom

SCROU POU WÈ KOTE KLAS

bottom of page