top of page
sètifye-welder.jpg

                            Entwodiksyon soude

                                                                                                      (ki pa sètifye)

Enstriksyon ap gen ladann entwodiksyon sou GTAW (TIG), GMAW (MIG), SMAW (STICK), FCAW (FLUXCORE), OFC (KOUPE OXYFUEL),  ak PAC (KOUPE PLASMA ARC. Elèv yo pral aprann diferan pozisyon ak jwenti soude yo). . Ansèyman pèsonalize pèmèt fleksibilite pou enterè, bezwen ak objektif elèv yo.  Klas sa a fèt pou elèv ki pa gen anpil eksperyans, pou moun ki gen eksperyans, moun ki renmen soude oswa moun ki te toujou vle aprann. Elèv yo ap bezwen bay gan kwi fann, rad 100% koton, linèt sekirite, soulye kwi, ak rad pwoteksyon jeneral.  Elèv yo ap gen aksè a jakèt soude ak kapo lekòl la bay. Klas sa a pa enkli sètifikasyon lè yo fini.

 

Orè: madi ak jedi 6:00 p.m. - 9:00 p.m.

Tout klas yo te anile akòz COVID 19. Tanpri tcheke byento pou yon nouvo orè.

Enstriktè: Erin Fromson

Kou # IT 33

 

Kote:  JELCC, Sal G345

 

Frè: $180  (Gan ak gwo linèt obligatwa)   

Enskri ak Diana Cochran 317-259-5275     

bottom of page