top of page

Excel 2016 -Microsoft Office Specialist (MOS): (15-16 semèn)

 

Rezime:Nan yon mache travay trè konpetitif, konpetans teknoloji yo nan gwo demann. Mete tèt ou apa kòm yon anplwaye oswa yon moun k ap chèche travay lè w jwenn yon sètifikasyon Excel.  Klas sa a pral enstwi elèv yo sou objektif Microsoft Excel ki nesesè pou yo pase egzamen Sètifikasyon Espesyalis Microsoft Excel la.

Kondisyon:  Diplòm lekòl segondè oswa travay nan direksyon HSE, kèk ladrès klavye, ladrès sourit ak konesans debaz k ap travay nan Excel: navige yon fèy travay, chwazi kontni, antre done senp, koupe ak kole selil ak anpil prezans.  

 

Orè:Mèkredi ak Vandredi apremidi (TBD)

 

Kote: An pèson

excel 2016 image.png
bottom of page