top of page

Todd Deley

Sipèvizè, Edikasyon Kontinyèl Kominote

Frankton High School (Frankton, IN) Klas 1984

Ball State University, Bachelor's Degre, Edikasyon (Muncie, IN) Klas 1999

Ball State University, Mèt, Edikasyon (Muncie, IN) Klas 2009

 

Mwen te Sipèvizè Community & Edikasyon kontinyèl nan Washington Township depi 2008.  Nan deseni ki sot pase a, nou te elaji kòm yon pwogram pou pi byen sèvi granmoun nan kominote nou an pou ogmante edikasyon yo, konpetans angle, oswa nivo konpetans yo atravè karyè ak nan enterè pèsonèl.  Mwen espere kontinye sèvi kominote nou an ak bezwen elèv k ap aprann granmoun.

 

Kominote & Lidèchip Edikasyon Kontinye:

Ryan LaPlante, Asistan Sipèvizè

Emily Guimont, Dirijan Pwofesè ABE

Chrissy Matthews, Dirijan Pwofesè ELL

Jannet Miller, anplwaye biwo/kowòdonatè tès 

Diana Cochran, Asistan Biwo Front

Gretchen Capo, Asistan Biwo Front

bottom of page