top of page
CT pic 2.jpg

ÒRÈ CHEMIN FÒMASYON KARYE

WTAE ofri chemen fòmasyon karyè pou elèv nou yo nan tout domèn. Fòmasyon karyè pèmèt elèv yo vin gen konpetans, avanse, epi avanse oswa chanje karyè yo. WTAE ofri tou sipò karyè, ki gen ladan konsèy ak konsèy nan men Antrenè lavi nou an ak Espesyalis Fòmasyon Karyè nou an. Kou fòmasyon karyè yo se pou elèv ki deja genyen diplòm lekòl segondè yo oswa diplòm ekivalans lekòl segondè yo.

CCMA class 

Check back soon for the Fall 2024 classes>> fill out an interest form to be contacted once a new class is scheduled

CNA (AM) 

&

Medical Interpreting 

 

We partner with LUNA Language to run several classes every spring and fall semesters.  To be considered for an upcoming class, please fill out an Interest Form.

 Parapro

Certification Exam​​

This Certification is for those who desire a position as an instructional assistant or substitute teaching in an elementary, middle, or high school.

CNA (PM) 

>Now enrolling for the daytime

July 8th class

Check back soon for the August evening class >> fill out an interest form to be contacted once a new class is scheduled

MIG Welding class 

Now Enrolling for the July 9, 2024

MIG Welding class

QuickBooks Certification class

Now Enrolling for the July 2024 class

* Please only begin registration when classes are open for enrollment. If a class is not currently open for enrollment, kindly fill out an interest form.
bottom of page